Het gedachtegoed van Wil Nu is vanaf 2007 ontwikkeld.

In 2016 heeft onze voorzitter het boek geschreven: “De puinhopen van de Nederlandse politiek.” U kunt het gratis ontvangen in PDF via info@wilnu.nu

Sinds 2018 wordt er gewerkt aan het Deltaplan 2.0. In 1953 hebben wij te maken gehad met de watersnoodramp. Decennia was er gewezen op de risico’s. Pas toen de ramp zich voltrokken had werd er actie ondernomen.

Zo zit het ook met onze deltaplannen per beleidsterrein over de gehele samenleving. Binnenkort zullen ze hier te downloaden zijn. Het uitgangspunt is dat de deltaplannen continue in beweging blijven. Tijden veranderen.

Het eerste doel is mee doen aan de komende verkiezingen op 17 maart 2021. Met als uitgangspunt te komen tot een democratische rechtvaardige en transparante samenleving.  Er zal veel gerepareerd moeten worden. Voor informatie: info@wilnu.nu

Dit deel van de website is nog under construction