Binnen de Wil Nu Academie zal kennis worden vergaard over o.a. de Rechtspraak en de Zorg. Zo worden advocaten bezocht, vaak met een schoenendoos aan documenten. Binnen de academie worden mensen geleerd bij het opstellen van een tijdlijn. Er worden onderzoeken verricht om de zorg goedkoper en beter te maken. Ook het sociale domein wordt onder de loep genomen. Via het organiseren van symposia en workshops wordt kennis bijgebracht, om meer inzicht te krijgen in de werking van onze samenleving.

Verdere informatie zal volgen.