Waarom Wil Nu?

WilNu wil een brede volksbeweging zijn die strijdt voor een echt democratisch, transparant en deskundig geleid Nederland. 

Essentieel zijn dan dialogen met de burgers in plaats van eenrichtingverkeer vanuit de overheid.

Door een rechtvaardig beleid kan nivellering een middel zijn om te komen tot een eerlijkere verdeling van de welvaart en bevordering van het algehele welzijn van alle burgers.

Via de WilNu-academie willen wij burgers bewust maken van het feit dat het anders kan.  
Seminars bieden ons kansen om in gesprek kunnen komen met de burgers. 

WilNu staat voor een samenleving, waarin iedereen er toe doet en er weer meer vertrouwen ontstaat tussen burgers onderling. Ieder mens heeft bepaalde kwaliteiten, ieder mens is uniek. 

Mensen moeten zich naar eigen inzicht kunnen ontwikkelen en mensen moeten eigen keuzes kunnen maken. 

Vindt u ook dat het anders kan en moet, meld u dan aan als lid voor 12 euro – per jaar. Donaties zijn uiteraard ook welkom.

Bestuur Wil Nu.