Wil Nu baseert haar economisch/financieel programma op de analyse en conclusies van het gepresenteerde onderzoek, wat intern is verwerkt – zie hieronder de plaatjes bijbehorend bij de “Crisis 2015” presentatie.

Wil Nu kernpunten economisch/financieel beleid:

1. Belasting Financiële Transactie voor elke verkoop transactie als volgt:
1.1. 1% van de verkoopwaarde van elke vorm van derivaat inclusief opties.
1.2. 1% van de verkoopwaarde van elke aandeel of effect dat binnen minder dan 90 dagen na de aankoop weer verkocht wordt.
Info:De kansen zijn nooit in ons voordeel

2. Bankensplitsing conform de Glass-Steagall Act.
Info: Bankensplitsing

3. Monetaire hervorming naar het Systeem van Soevereine Munt (ook bekend als Systeem van Nationaal Krediet).
Bij wet zal de Nationale Staat geen schulden mogen hebben.
Info: Soevereine Munt,ECB Fed filiaal, Eurocrisis.

4. Het beëindigen van de deelname van Nederland aan het European Stability Mechanism en alle reeds gedane contributies aan ESM terugvorderen.
Info: ESM

5. Het in de Grondwet opnemen van voorzieningen die de Nederlandse regering verbiedt het soevereine gezag aan buitenlandse
entiteiten uit te delegeren. In dit kader wordt deelname aan verdragen of afspraken als TTIP, TAFTA verboden.
Info: TTIP/TAFTA

6. Het beëindigen en verbieden van het ontwikkelen, produceren, importeren en verhandelen van genetisch gemanipuleerde
organismen (GMO’s) en alle daar vandaan afgeleide producten.
Info: het GMO gevaar.

7. Internationale economische en financiële samenwerking ontwikkelen met- en aansluiten bij entiteiten als
BRICS, AIIB, NDB, New Silk Road.
Info: BRICS AIIB, New Silk Road.

8. Kerntaak van de Nationale Staat is de economie en vooral de werkgelegenheid aan te passen aan de demografische ontwikkeling
van de bevolking door structurele staatsfinanciering van grootschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van
wetenschappelijk en technologisch onderzoek, gezondheid, gezondheidszorg, welzijn, milieu, landbouw, energie, ruimtevaart,
onderwijs, defensie, infrastructuur.
Info: Webster Tarpley: The Race to The Bottom, Plan for Global Extermination.

Klik op de bestanden om een goed beeld te kunnen krijgen van de crisis met daarbij de uitleg hoe het nu daadwerkelijk werkt.