Mijn naam is Lucas, wonend in Almere, vader van een dochter en al meer dan 25 jaar getrouwd.

In mijn 9e levensjaar al een boek gelezen, welke mijn kijk op de maatschappij en de samenleving sindsdien direct sterk en blijvend heeft beïnvloed. Wat heeft geleid tot een immer sterke maatschappelijke betrokkenheid die zich onder meer uit in: een aversie tegen onrecht, corruptie, de graaicultuur, kindermisbruik en discriminatie in welke vorm dan ook. Tevens voorzien van een sterk geloof in normen en waarden, welke de laatste jaren meer en meer verdwenen lijken te zijn als gevolg van een wellicht gebrekkige of onjuiste opvoeding, waarvoor de mens ook nog nauwelijks tijd lijkt te krijgen. Zo lijkt inmiddels ook het onderling respect ver te zoeken.

Uit naam van Wil Nu zou ik mij graag persoonlijk in willen zetten voor: hervorming van ons kiesstelsel met terugkeer van echte Volksvertegenwoordigers in plaats van beroepspolitici, herstel van de democratie en herinvoering van bindende referenda, de strijd aanbinden tegen corruptie bij Justitie en politie, herstel van Trias Politica, het machtsmisbruik van de Jeugdzorg en natuurlijk het aanpakken van pedofiele netwerken en kindermisbruik. Uiteraard staat voor mij ook hervorming van de gezondheidszorg en terugkeer naar “Ziekenfonds principe” met een beperkt of geen Eigen Risico hoog op de agenda. Tot slot is hiervoor een eerlijke en transparante voorlichting op elk denkbaar vlak vereist, welke al lange tijd niet meer door de Main Stream Media wordt gegeven. In plaats daarvan zien wij daar steeds meer eenzijdig opgelegde censuur als het nieuws strijdig is met de boodschap die men wil verspreiden.

Wil Nu staat dus voor openheid, eerlijkheid, transparantie en democratie, zonder de intentie linkse of rechtse politiek te willen bedrijven. Het geluk en de gezondheid van onze medemens staat voor mij centraal en boven het financiële belang van multinationals.

Met vriendelijke groet,

Lucas Bouquet

Financieel Adviseur