Betreft: Aanzegging onzorgvuldig handelen van het ministerie van VWS.