Bestendig economisch/ financieel beleid

1. Belasting Financiële Transactie voor elke verkoop transactie als volgt: 1.1. 1% van de verkoopwaarde van elke vorm van derivaat inclusief opties. 1.2. 1% van de verkoopwaarde van elke aandeel of effect dat binnen minder dan 90 dagen na de aankoop weer verkocht wordt.

2. Bankensplitsing conform de Glass-Steagall Act. Info: bankensplitsing.

3. Monetaire hervorming naar het systeem van Soevereine Munt (ook bekend als Systeem van Nationaal Krediet). Bij wet zal de Staat geen schulden mogen hebben. Info: Soevereine Munt, ECB Fed filiaal, Eurocrisis.

4. Het beëindigen van de deelname van Nederland aan het European Stability Mechanism en alle reeds gedane contributies aan ESM terugvorderen. Info: ESM.

5. Het in de Grondwet opnemen van voorzieningen die de Nederlandse regering verbiedt het soevereine gezag aan buitenlandse entiteiten uit te delegeren. In dit kader wordt deelname aan verdragen of afspraken als TTIP, TAFTA verboden. Info: TTIP/TAFTA,

6. Het beëindigen en verbieden van het ontwikkelen, produceren, importeren en verhandelen van genetisch gemanipuleerde organismen (GMO’s) en alle daar vandaan afgeleide producten. Info: het GMO gevaar.

7. Internationale economische en financiële samenwerking ontwikkelen met- en aansluiten bij entiteiten als BRICS, AIIB, NDB, New Silk Road. Info: BRICS AIIB, New Silk Road.

8. Structurele staatsfinanciering van grootschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek, gezondheid, gezondheidszorg, welzijn, milieu, energie, ruimtevaart, onderwijs, defensie, infrastructuur. Info: Webster Tarpley: The Race to The Bottom, Plan for Global Extermination.