Category: Nieuws

Stigmatisering in de EUSSR, satellietstaat 031, voorheen Nederland

  #Stigmatisering in de EUSSR, satellietstaat 031, voorheen Nederland# De ontdekker van de kraamvrouwenkoorts was ene dr. Ignaz Semmelweis (Boeda, 1 juli 1818 – Wenen, 13 augustus 1865) een Hongaarse arts. Hij deed onderzoek naar het hoge aantal sterftegevallen onder zuigelingen en kraamvrouwen. Daarbij ontdekte hij dat de heelmeesters en de studenten na de anatomieles met het lijkstof...

Read More

Wat ga ik doen, wel of niet naar de huisarts of specialist.

Als het huisartsenbezoek toeneemt, kan het verschillende reden hebben. Te weinig huisartsen in een wijk of dorp naar het aantal inwoners, of is er sprake van te gemakkelijk zonder al te vel nadenken toch maar een afspraak maken. In de huidige maatschappij zijn dokters assistenten dusdanig bijgeschoold dat die ook in veel gevallen hele goede tips geven,bij het melden van een eenvoudige klacht....

Read More

ONTMENSELIJKING EN `ONAANRAAKBAREN’ ANNO 2015. “Don’t call us, we’ll call you”

II. ONTMENSELIJKING EN `ONAANRAAKBAREN’ ANNO 2015. “Don’t call us, we’ll call you”   Inleiding Nog maar op 9 september jl werd op dit blog een column gepubliceerd over “ONTMENSELIJKING EN `ONAANRAAKBAREN’ ANNO 2015”. Het relaas heeft verschillende reacties losgemaakt, waaronder een vraag uit de richting van de `politieke en overheidsomgeving’ . De  vraag luidde hoe dat nou toch allemaal...

Read More

Weten burgers hoe mantelzorg werkt?

Wil Nu vraagt zich af of de gewoner man weet hoe mantelzorg werkt en vooral welke rechten heeft men. Mantelzorg is geen verplichting wat wel aldoor door de gemeentes wordt gezegd. Mantelzorg is op vrijwillige basis, kan men geen mantelzorg krijgen door dat men alleen is moet de gemeente voor mantelzorg zorgen. Wat mag een mantelzorger wel doen en wat niet?Een mantelzorger zorgt voor de persoon...

Read More

Kritische noot van een moeder.

Kritische noot van een moeder. Van een kritische moeder ontvingen wij het schrijven, dat zij ontving van de school waar haar dochter op zit, die verblijd werd met een sponsorloop rond het vluchtelingen probleem en daar heeft zij zeer adequaat op gereageerd. De persoonlijke gegevens zijn bij ons bekend. Reacties zijn zeer welkom. Bestuur Wil Nu. info@wilnu.nu ============= Beste ouders en...

Read More

Nog maar nauwelijks wakker geworden en bijgekomen van de berichten over de uitblijvende directe ondersteuning voor huishoudelijke zorg, zit onze bevolking alweer opgescheept met nog meer onheil nieuws .. In het nieuws via RTV Drenthe  is bekend gemaakt  dat de overheid €360.000.000 voor de lange termijn beschikbaar wil stellen voor de problemen in de thuiszorg. Helaas te laat voor de problemen...

Read More

Brede discussie over het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Wil Nu wil breed de discussie aangaan wat moet leiden tot een onvoorwaardelijk basisinkomen. Binnen onderstaande video’s komen zowel voor als tegenstanders aan het woord. Alle argumenten maken duidelijk, dat een onvoorwaardelijk basisinkomen de enig mogelijke weg is, om te komen tot een rechtvaardige samenleving, waarmee je uiteindelijk een win win situatie kunt creëren. Toevoeging...

Read More

Open brief vanuit Emmen over de afbraak van de zorg, wat in feite voor ons gehele land geldt.

Straks geen plaats meer voor demente en gehandicapte burgers bij dag opvang.   Het zal niemand ontgaan zijn dat wij in zeer roerige tijden leven, de verworven zekerheden worden ons als burger steeds vaker en meer ontnomen. Wij met verbazing en onbegrip via de media kennis nemen van de onzalig makende berichten vanuit politiek Den-Haag, en de berichtgeving van ons eigen college van...

Read More

Hebben wij boter op ons hoofd?

Straks geen plaats meer voor. In de gezondheidszorg, de zorg aan huis, de werkgelegenheid in tal van sectoren staan enorm onder druk. Het woord “Crisis) ligt ons allemaal nog vers in het geheugen. Opeens schrijven de dagbladen dat in veel gemeenten er een flinke bezuiniging is behaald op de zorg in het algemeen, vele duizenden euro’s  bespaard op juist die zorg die ouderen maar ook jongeren zo...

Read More

Verkiezingen in een voortdurend veranderde maatschappij.

Geschreven op vrijdag 21 mei 2016 door Jan Wolters Emmen. Er is al geruime tijd sprake van grote onrust onder de inwoners van vele dorpen in Groningen maar ook in Drenthe over de afhandeling van gemelde schade , mogelijk veroorzaakt door bodem verschuiving of bodemdaling tengevolge van gaswinning en opslag  in de bodem. De NAM wederom ook in het dorp Steenbergen  gemeente  Noorderveld het...

Read More