Category: laatste nieuws

Reactie op WOB verzoek. Hiermee kan gesteld worden, dat zowel onze regering, ministerie van VWS als parlement zitten te slapen en niet naar oplossingen zoeken:

Geachte heer Gelder, Hierbij ontvangt u het besluit op uw verzoek om informatie per e-mail. De rechten die u ontleent aan deze beschikking zijn gelijk, als ware het een per post bekendgemaakte beschikking. Ook de verplichtingen die u hebt blijven gelijk. Als moment van verzending van deze beschikking geldt de dag waarop zij de server van VWS heeft verlaten. Het RIVM werkt in opdracht van...

Read More

Mail aan alle Tweede Kamerleden. U laat zich gijzelen door onbetrouwbare machten.

Geacht Kamerlid, Diverse keren heb ik de afgelopen maanden mails gestuurd naar o.a. Fractievoorzitters in de Tweede Kamer, Vaste Kamercommissies en RIVM. Daarbij heb ik vanuit de nieuwe Maatschappelijke en Politieke Beweging Wil Nu mijn zorgen uitgesproken. Tot op heden heeft in feite niemand inhoudelijk gereageerd. Vandaar dat er nu een mail in drieën uitgaat naar alle Kamerleden. Misschien...

Read More

Mail aan alle Fractie Voorzitters, relevante vaste Kamercommissies en de z.g.n. experts van het RIVM. Wil Nu stelt de complete politiek verantwoordelijk en aansprakelijk voor de chaos die ontstaat, met wereld spelletjes wordt onze samenleving afgebroken.

Geachte Fractie Voorzitter, leden van relevante Vaste Kamer Commissies plus in CC zogenaamde experts binnen het RIVM, Steeds meer raken wij verbijsterd hoe er wordt ingespeeld op emoties en er een massa hysterie over ons land is gekomen. Met het laatste debat kreeg ik een bevestiging. Alleen uw Kamerlid Wybren van Hage gaf het nodige aan met verstand. In alles worden wij gemanipuleerd met de...

Read More

WOB Verzoek aan RIVM: WOB Verzoek over mening vorming Ionisator. Geachte dames en heren,

Diverse keren heb ik verzocht om informatie betreffende het rapport uit 2010 over ionisators, wat nu zelfs wordt ontkend. De informatie vanuit de Sociale Databank Nederland spreekt boekdelen.   Het lijkt dat de ionisator niet past binnen het beleid zoals dat wordt geadviseerd: “Opweg naar vaccinatie voor een ieder en de 1,5 meter regels, die waarschijnlijk niet nodig zouden zijn,...

Read More

Mail aan alle Fractie Voorzitters, leden van relevante Vaste Kamer Commissies plus in CC zogenaamde experts binnen het RIVM, Wil Nu stelt de complete politiek verantwoordelijk en aansprakelijk voor de chaos die ontstaat, met wereld spelletjes wordt onze samenleving afgebroken.

Geachte Fractie Voorzitter, leden van relevante Vaste Kamer Commissies plus in CC zogenaamde experts binnen het RIVM, Steeds meer raken wij verbijsterd hoe er wordt ingespeeld op emoties en er een massa hysterie over ons land is gekomen. Met het laatste debat kreeg ik een bevestiging. Alleen uw Kamerlid Wybren van Hage gaf het nodige aan met verstand. In alles worden wij gemanipuleerd met de...

Read More

Mail aan alle Fractie Voorzitters van de Tweede Kamer en relevante Vaste Kamer Commissies Geachte Fractie Voorzitter en leden van relevante Vaste Kamer Commissies,

Met verbijstering en ongeloof volg ik de ontwikkeling rond de corona crisis, die voorkomen had kunnen worden met gezond verstand. De complete politiek slaat de plank mis met klakkeloos achter de z.g.n. experts aan te lopen. Het enige resultaat is dat vrijheden steeds meer worden afgenomen en dat wil men zeker gaan stellen met een spoedwet, die noodverordeningen kan gaan vervangen. Puur een...

Read More

Mail aan alle Fractie Voorzitters en leden van relevante Vaste Kamer Commissies. De wereld is ziek en u laat zich mee slepen zonder na te denken. Straks verantwoordelijk voor honderd duizenden doden, realiseert u zich dat? Vanaf nu leven wij in een politiestaat!!

Geachte Fractie Voorzitter en leden van relevante Vaste Kamer Commissies, Diverse keren heb ik de Fractie Voorzitters gewaarschuwd voor de weg die is ingeslagen. Weet niet of het verder is gedeeld. Helaas heeft niemand geluisterd en zal ik de toon nu een stuk harder moeten inzetten. Ik kan gerust stellen dat al onze democratische waarden worden afgepakt rond de bestrijding van het Corona...

Read More

Mail aan alle Fractie Voorzitters van de Tweede Kamer. Is het Corona Virus wel zo ernstig of worden wij met z’n allen bang gemaakt en gaat de gehele wereld ten gronde? Verdiep u en kijk niet weg!!

Geachte Fractie Voorzitter, Op 16 maart stuurde ik u onderstaande mail. Alleen de heer Dijkhof reageerde. De rest van u kijkt weg en komt niet verder als debatten, waar de ene nog meer onzin uitkraamde als de ander. Met alleen bangmakerij denkt men ons land te kunnen redden. Ik kan gerust stellen dat de wereld ziek is en u doet hier eenvoudig aan mee. Liever kijk ik naar wat er echt gebeurt in...

Read More

Mail aan alle Fractie Voorzitters van de Tweede Kamer. Is het Corona Virus wel zo ernstig of worden wij met z’n allen bang gemaakt en gaat de gehele wereld ten gronde?

Geachte Fractie Voorzitter, Ik ben angstig en bezorgd, maar gelijk kwaad zoals de complete politiek in binnen en buitenland plus de media met het Corona Virus omspringt. In alles wordt er weggekeken van de feiten en die laten zien, dat het minder erg is als ons doet geloven. Daarbij verwijs ik graag naar:...

Read More

Mail aan alle Fractie Voorzitters van de Tweede Kamer en leden van de Vaste Kamer commissie VWS. Als Volksvertegenwoordiger moet u zich schamen.

Geachte Fractie Voorzitter en leden van de Vaste Kamer commissie VWS, Op 14 november j.l. stuurde ik u een mail over de Jeugdzorg, waar ik duidelijk uw verantwoordelijkheden stelde. Helaas zijn hier amper reacties op gekomen. Alleen de VVD nodigde ons op 23 januari uit voor een gesprek. De inhoud van het gesprek was hoopvol, wat in het verlengde mede uitmondde in een aantal Kamervragen door...

Read More