Waarom Wil Nu?

 

Wil Nu groeit uit als een brede volksbeweging die strijdt voor een: ” Democratisch, rechtvaardig en transparant Nederland”.

 

Ons credo is een dialoog i.p.v. een monoloog zoals de overheid momenteel met haar burgers omspringt.
Er moet een ander leef klimaat  ontstaan, waarbij niet meer de rijken steeds rijker worden en de armoede toeneemt.

In de kern staat Wil Nu voor een levenslang  onvoorwaardelijk basisinkomen, tot 18 jaar leeftijd gebonden en waarbij vrijwilligerswerk d.m.v. de enige dan nog bestaande toeslag beloond zal worden.
Het basisinkomen zal niet meer nodig zijn wanneer het economische denken gewijzigd zal worden waarbij het geldsysteem echt hervormd wordt zoals Wil Nu voorstaat. Via de  Wil Nu Academie maken wij burgers bewust dat het anders kan.
Seminaars zijn de basis, waarmee wij in gesprek  komen met de samenleving. Maar ook andere initiatieven, waarbij saamhorigheid het uitgangspunt is.

 

Wil Nu staat voor een samenleving, waarbij hokjes worden afgebroken en er weer vertrouwen ontstaat tussen burgers onderling. Ieder mens heeft bepaalde kwaliteiten, ieder mens is uniek.

Mensen moeten zich naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen en mensen moeten eigen keuzes kunnen maken. En dit moet niet opgedrongen worden door een vooringenomen overheid.

 

Vindt u ook dat het anders kan en moet, meldt u dan aan als lid vanaf 12 euro – donaties welkom, en wordt ambassadeur van onze beweging plus, wordt actief.

 

Bestuur WIL NU.