Schrijven aan Fractie Voorzitters plus Vaste Kamer Commissie VWS

 

Alkmaar, 7 november 2017.

Betreft:  De zorgkosten kunnen met 35 miljard euro omlaag.

Geachte Fractie Voorzitter en leden van de Vaste Kamer Commissie VWS,

De zorgkosten reizen de pan uit. Ook tijdens de komende begrotingsbehandeling zal hier over gesproken worden. Helaas moeten wij stellen, dat men ook nu weer zo als het lijkt niet verder zal komen als b.v. het eigen risico, dat blijkens het regeer akkoord niet zal stijgen de komende jaren met op de loer hogere premies. Helaas zal volgens verwachting er geen fundamentele discussie komen hoe wij de zorgkosten echt kunnen beteugelen. Dit is alleen mogelijk wanneer er andere keuzes worden gemaakt en die zijn er!!

In 2013 vond er een gesprek plaats vanuit onze beweging met de directie langdurige zorg van VWS rond het  Deltaplan in 2009 ontwikkeld door de Algemene Vereniging Medische Verzekerden:

http://avmv.nl/pdf/deltaplan-voor-de-gezondheidszorg-2009.pdf

Het werd afgedaan met de mededeling, dat er al zo iets binnen VWS circuleerde en dat wij dit zouden mogen ontvangen. Tot de dag van vandaag is het stil gebleven.

Nu in 2017 is er het nodige veranderd en verder onderbouwd. Onze beweging is in contact gekomen met de Belgische Professor en Micro Bioloog Dirk van den Berghe, die unieke voedingssupplementen met wereldpatenten heeft ontwikkeld, waarbij opneembare silicium de sleutel is. Nu de nieuwe website met een duidelijke onderbouwing gereed is willen wij u hier kennis mee laten nemen.

https://gen5.eu/health/

Dit alles is ontwikkeld na decennia wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen maanden hebben wij mogen ervaren, dat vele ziektebeelden genezen en voorkomen kunnen worden. Wetgeving laat niet toe dat hier zoals bij farmaceutische geneesmiddelen gezondheidsclaims op mogen worden gezet, hoewel ze in feite het zelfde kunnen bereiken. Ons doel is te komen tot een samenwerking tussen regulier en niet regulier. Wanneer wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden mag het geen verschil maken in benadering. Nu wordt uw kamer veel te veel gegijzeld door lobbyisten vanuit de farmaceutische industrie, daarmee stijgen alleen maar de gezondheidskosten. Graag zouden wij met uw kamer in dialoog willen komen, waarbij het niet verkeerd zou zijn de professor hierbij uit te nodigen. Natuurlijk staan wij ook open voor gesprekken met individuele fracties.

Zelf zullen wij de komende maanden zoveel mogelijk de boodschap gaan verspreiden  aan huisartsen, patiëntenverenigingen en andere zorg aanbieders. Volgens planning zal dit geschieden o.a. d.m.v. symposiums, om daarmee het de samenleving in te pompen. Hiermee bereiken wij een goedkopere en betere zorg. In het belang van een ieder! Reacties zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder.