Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan de politie in Den Haag. Dit naar aanleiding van de gijzeling door de politie op Prinsjesdag.
Sven Hulleman had een groepsgesprek georganiseerd rond de introductie van: "Terug naar de gulden, een z.g.n. marktplaats".
Dit werd gezien als een manifestatie en werden wij met ca 70 mensen door 23 agenten met racefietsen op het trottoir gedrukt en mochten tijdens de tocht door de glazenkoets gedurende 2,5 uur het trottoir niet verlaten.
Voor velen onaanvaardbaar wat riekt naar het beknotten van de vrijheid van meningsuiting, zeker dat 50 meter verder op ook ca 50 mensen stonden w.o. Harry Mens te roken en drinken.

Het werd een zeer indringend maar constructief gesprek met de klachtenfunctionaris en de dienstdoende commandant waar het zich had afgespeeld.
Het gesprek duurde ca twee uur waar ik ook het één en ander duidelijk maakte over waar onze beweging voor staat.
De klacht was gedeeld tot in de top van de Politie plus Gemeente. Duidelijk was dat men blij was zoals Wil Nu opereert en echt de vinger op de zere plek legt plus naar oplossingen zoekt.

De conclusie was dat men het met ons eens is, dat deze wijze van politie optreden niet kan en men op een normale wijze dient te communiceren, Dus dat een gijzeling niet aan de orde had moeten zijn. Men heeft van onze klacht geleerd en zal er lering uit trekken voor volgend jaar. Het zal nog schriftelijk worden bevestigd. Zo gauw dit binnen is gekomen zal het o.a. worden gedeeld hier maar ook via een persbericht.

Wel werd duidelijk wat de beweegredenen  waren en hoe dat in werking is gesteld..
Het geheel was gegaan in opdracht van de Officier van Justitie, die dit zag als een manifestatie. Wettelijk werd aangegeven, dat wanneer iemand mensen toespreekt dit gezien kan worden als een manifestatie. De maatregel hieruit voort vloeiend zal binnenkort naar Sven Hulleman worden toegestuurd. Dit kan leiden tot een rechtszaak.

Gelet op het feit dat de politie toegeeft dat er fouten in communicatie zijn gemaakt werd het advies gegeven, dat ik de heer Hulleman steun na ontvangst een bezoek te brengen aan de Officier van Justitie, waarbij de klachtenfunctionaris ook aanwezig wil zijn. Daarmee is het niet uitgesloten dat van verdere vervolging wordt afgezien.

In ieder geval heeft de politie geleerd en zal men onze adviezen ter harte nemen richting Prinsjesdag 2018. Deze escalatie mag nooit meer plaatsvinden.
Wil Nu staat dan ook voor de dialoog en niet een monoloog zoals dikwijls wordt gecommuniceerd met de burger.
Bent u het met ons eens, steun ons dan.