Open brief door een bezorgde verzorgende.

 

 

 

 

 

Mijn naam is Aad,achternaam bij ons bekend, ben sinds 1973 werkzaam in de zorg als verzorgende.

U begrijpt dat ik vele veranderingen heb gezien.Maar wat er nu gaande is tart het menselijk bevattingsvermogen.Er moeten verpleeghuizen dicht dus zal het management er alles aan doen om een deel van het publiek weg te krijgen.Teamleiders die een verpleegkundige achtergrond hebben wordt de wacht aangezegd.

Lees meer...

Wil Nu Doelwit Cointelpro AanvallenCOINTELPRO (een acroniem voor het Engelse COunter INTELligence PROgramme) is een serie van geheime en soms illegale projecten die uitgevoerd worden door regeringen of belangengroepen om legale oppositie activiteiten van groepen ontevreden burgers te saboteren, te degraderen, tot stilstand te brengen en/of te ontbinden. Cointelpro activiteiten bedreigen en brengen schade toe aan de vrije democratische samenleving en degraderen de vrijheid van de burgers om echt goed geïnformeerde en vrije keuzes te maken.

Lees meer...

Kabinet en de gehele politiek in Den Haag is verantwoordelijk voor een volledig mislukt ouderen beleid.

 

 

 

24.10.2015

Het is een schande zoals de overheid met ouderen omspringt: "Verzorgingshuizen dicht, Sociale woningbouw afgebroken, Onvoldoende thuiszorg" Voor Wil Nu volledig onaanvaardbaar!!

Lees meer...

Wethouders van Financiën luiden de noodklok.

 

 

 

 

10.11.2015

Eindelijk worden vele wethouders van financiën wakker.........

Lees meer...

Kabinet overleeft  motie van afkeuring, waarbij motie van wantrouwen op zijn plaats was geweest.


 Onbegrijpelijk dat geen enkele fractie de ballen had, om er een schepje bovenop te doen en als extra munitie een motie van wantrouwen in te dienen. Immers dit is het zwaarste geschut wat door partijen ingebracht kan woorden.

 Nu kwam er niets meer uit de mond van de oppositieleiders in de Tweede Kamer het ondersteunen van de motie van afkeuring als eerste ingediend door Gert-Jan Segers, de kersverse fractie voorzitter van de ChristenUnie. Geen enkel had het lef, om het zwaarste middel te gebruiken zijnde de motie van wantrouwen.
Van Wilders en Roemer hadden wij meer mogen verwachten!! Weer een kans heeft men laten lopen!
Wil Nu staat een andere politiek voor, tot het uiterste gaan!! Zeker wanneer de rechtstaat in het geding is en onze bevolking aan alle kanten wordt voorgelogen!! Dan is er maar één uitgang mogelijk, door de achterdeur vertrekken. Gisteren wat ons betreft is de geloofwaardigheid van de politiek verder afgebrokkeld. Steun onze beweging voor echt andere politiek: "Eerlijk en transparant!"
www.wilnu.nu

Bron Nu.nl

Gemeentebesturen van de 5 grootste gemeenten maskeren en verhullen met misleidende begrotingen zware tekorten in 2016 en zware nadelige saldi in 2015.

 

 

 

09.11.2015

De gemeentebesturen van de 5 grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) maskeren en verhullen met misleidende begrotingen zware tekorten in 2016 en eveneens verwachte zware nadelige saldi in 2015. Zij meldden bij de aanbieding van de begrotingen saldi van begrote baten en lasten van 0 euro terwijl de begrotingen in werkelijkheid zware nadelige saldi hebben.

Lees meer...

Open brief aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Almere.

 

 

 

 

08.10.2015

Lees meer...

Open brief aan burgemeester van Aartsen wegens het niet doorgaan van het evenement georganiseerd door Fusionworld bestemd voor kinderen in Den Haag.

 

 

 

 

30.09.2015

Lees meer...

Ouderen met spaargeld zwaarst geraakt

 

 

 

 

 

 

17.09.2015

Bijna vier op de tien gepensioneerden gaan er volgend jaar op achteruit. Ouderen met spaargeld worden het zwaarst geraakt.

Lees meer...Zes Pakistanen en een Syriër aangevallen in Keulen

Quote: "Aan het begin van de avond werden zes Pakistanen aangevallen door een groep van twintig mensen. Kort daarna werd in de binnenstad een Syriër aangevallen door tien Duitsers. Hij raakte gewond, maar hoefde niet te worden behandeld. "

Hoewel nieuwsberichten zonder oordeel moeten worden getoond, wil ik hier in dit geval een uitzondering voor maken.
Gisteren las ik in de krant dat meer dan 500 vrouwen aangifte hadden gedaan in verband met de gebeurtenissen in Keulen op nieuwjaarsnacht.
Ik kan niet oordelen over het waarheidsgehalte van dit bericht, maar ik vond het een erg groot aantal.

Er zullen zeker ongeregeldheden hebben plaatsgevonden die nacht. Maar hoe de pers hierover bericht kan in mijn ogen niet geheel als "ongekleurd" worden bestempeld. Het lijkt wel of er willens en wetens op een conflict wordt aangestuurd.

Misschien is het een strategie van overheden, om zonder gezichtsverlies, of veroordeling door de internationale gemeenschap, de grenzen voor meer vluchtelingen te sluiten.
Feit is dat we tegenwoordig worden overspoelt met negatieve berichtgeving aangaande niet westerse allochtonen.
Het geeft te denken over de onpartijdigheid van de media. En het roept de vraag op wie, en waarom, er achter deze vorm van berichtgeving zit.


Bron AD 

 

Ontbreken van vertegenwoordigers politieke partijen tijdens Nationale Herdenking Zelfdoding ten gevolge Besluiten van de Overheid cq De Rechtspraak

20.09.2015

Geachte Fractie Voorzitter,

U bent gisteren uitgenodigd voor de Nationale Herdenking Zelfdoding ten gevolge van besluiten door onze Overheid en De Rechtspraak. Helaas is niemand van u verschenen. Alleen de PVDA was zo correct te reageren namens Diederik Samsom.

Lees meer...