Milieuproblemen enluchtvervuiling

 

Dat het milieu één van de grootste problemen is binnen de samenleving is bekend. Maar dat dit wel eens het einde van de mensheid zou kunnen betekenen lopen velen voor weg.
Vele ziektes zouden kunnen worden opgelost wanneer de luchtvervuiling echt zou worden aangepakt.
Deze video volledig in het Nederlands vertaald en gesproken laat zien in wat voor samenleving wij terecht zijn gekomen.

 

Willem Bol en de Verzekering Maatschappij Generali

Willem Bol eens een bekend en gerespecteerd persoon is door de Verzekering Maatschappij Generali volledig ten gronde gebracht.
Hij is een goed voorbeeld zoals dergelijke organisaties met hun klanten om kunnen gaan.
Zoals ook uit de video blijkt kijkt de huidige politiek weg. En laten deze criminele activiteiten geschieden. Voor Wil Nu onaanvaardbaar!
Wij staan volledig achter Willem en hopen dat hij uiteindelijk zijn leven terug zal krijgen na excuses van Generali, die hem valselijk beschuldigd hebben.

 

Flexibel werken en huren, de nieuwe norm?

 

Duidelijke video, hoe ons land verder kapot wordt gemaakt met flexibel werken en huren. Ongetwijfeld zullen de gezondheidskosten met veel stres stijgen. Voor Wil Nu moet vast de norm worden, waarbij andere oplossingen gevonden zullen worden. Onaanvaardbaar is dakloos hier verder mee te laten toenemen.

 

Farmaceutische industrie corrupt.

 

De Deense arts Peter C. Gotzsche legt de vinger op de zere plek, dat de farmaceutische industrie zo corrupt is als het maar kan zijn. Wil Nu is het volledig hiermee eens. Niet voor niets werken wij samen met de Belgische Professor en Micro Bioloog Dirk van den Berghe, die unieke voedingssupplementen  heeft ontwikkeld. Kijk op: www.gen5.eu . Hiermee kan in de nabije toekomst het medicijnen gebruik worden verminderd. Wil Nu gaat echt de strijd aan!!

 

Sven Hulleman stelt duidelijke vragen aan minister Blok en nodigt hem uit voor een interview op 26 januari
Klik hier voor meer

 

Nigel Farage overtuigt dat het EU project als mislukt kan worden gezien.

Duidelijk is dat onze positie heroverwogen moet worden. De huidige EU is niet de oplossing voor een welvarend Europa. Samen met de N.D.B.O. : http://bondoverheidszaken.nl  , zal Wil Nu zich gaan inzetten voor de ontmanteling van de huidige EU.

 

Tien jaar marktwerking in de zorg

In twee uitzendingen heeft Radar bloot gelegd wat de marktwerking in de zorg allemaal heeft opgeleverd. Duidelijk is dat dit alleen positief heeft uitgewerkt voor de farmacie en de verzekeringsmaatschappijen. De burger is hiervan de dupe met toren hoge zorgkosten, bureaucratie en protocollen. Ook de verzorgenden op de werkvloer hebben hun mooie vak zien verschralen met een ongebreidelde macht van de managers.
Hieronder twee links die verwijzen naar deze uitzendingen.

Uitzending 09-05-2016 - deel 1

Uitzending 09-05-2016 - deel 2

 

Tijdens het zorg college n.a.v. deze uitzendingen werd vooral gesproken over transities met vele initiatieven die diverse partijen ontwikkelen. Onze voorzitter daar aanwezig plaatste de opmerking, dat zolang de overheid en de politiek zelf geen transitie ondergaan het niet echt van de grond zal komen. Hij verwees daarbij naar zijn boek: "De puinhopen van de Nederlandse Politiek", wat op 17 juni uitkomt.

 

Boekpresentatie Arnold Karskens


De boekpresentatie van Arnold Karstens zijn nieuwe boek is op een voortreffelijke wijze weergegeven door Nico van den Ham. Op zijn blog schrijft Nico over zijn onaanvaardbare behandeling door diverse instanties, waar de gehele reguliere media bij weg kijkt. Maar belangrijker nog de vele misstanden waar Nico mee geconfronteerd wordt.

Wanneer je het boek van Arnold leest is dit niet zo vreemd. Het boek werd live via skype aan de columniste Ebru Umar overhandigd, die door de Turkse autoriteiten in Turkije wordt verboden het land te verlaten.
Hierbij kunnen wij gerust stellen, dat vele Turkse Nederlanders hier schuldig aan zijn, door openlijk te verklaren dat men achter hun leider Erdogan staat.
Deze mensen die blijkens vermelde uitspraken niet geïntegreerd zijn zouden door onze overheid aangepakt moeten worden. Je kunt niet twee regimes dienen!! Het is het één of het ander!!

In zijn boek maakt Arnold Karstens duidelijk dat van een onafhankelijke journalistiek geen sprake is, die te veel verweven is met de overheid. Niet zo vreemd wanneer je weet dat deze door de zelfde overheid wordt gesubsidieerd.
In een aantal interviews die Nico mocht hebben wordt het één en ander bevestigd.
Het is onze beweging al lang duidelijk, dat zo wel van een eerlijke rechtspraak als onafhankelijke media geen sprake is. En zolang partijen in Politiek Den Haag dit niet onderkennen zal er weinig veranderen. De enige oplossing is dat er een frisse wind komt waaien in politiek Den Haag. Wil Nu gaat graag deze uitdaging aan. Steun ons. Het kan en het moet anders!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fPdVHMrb1vI

 

Een meer als interessante conclusie hoe wij met z'n allen vergiftigd worden

Onderzoek journalist Maarten Horst legt het nodige bloot en krijgt de politie op de stoep. Wij hebben hem inmiddels benaderd en zullen in samenwerking bezien of wij op onze manier druk op de ketel kunnen zetten, nu de huidige politiek weg kijkt. Vergiftiging van onze burgers moet stoppen!! Het kan niet zo zijn dat de politiek zwijgt en de politie cq AIVD sommeert, om met onderzoek te stoppen. De waarheid gaat bovenal!!

 

 Macht van de farmaceutische industrie

Met deze uitzending wordt bewezen hoe de farmaceutische industrie ons in de macht heeft en de politiek het laat gebeuren. Het kan toch niet zo zijn dat in het ene ziekenhuis de prijs redelijk is en in het andere ziekenhuis een vermogen. Daarbij betaalt ons land zo'n beetje de hoogste kosten wanneer het gaat om de prijzen van geneesmiddelen.
De inkoop van medicijnen zal centraal geregeld moeten worden. En wanneer wij kijken naar het Deltaplan gelanceerd in 2009 door de Algemene Vereniging Medisch Verzekerden: www.avmv.nl kunnen de kosten met ca 30 miljard euro per jaar omlaag. Maar wel met andere keuzes.
Dit is de leidraad van het toekomstig verkiezingsprogramma van Wil Nu

 

 

 

Gesprek op Niveau - Jan Roos en Adèle van der Plas

Gesprek op niveau tussen Jan Roos en Adèle van der Plas bevestigt de stelling van Wil Nu, dat onze rechtspraak niet deugt.
Zowel Justitie, bewindspersonen, Kamerleden hebben rond het dossier van Joris Demming boter op hun hoofd. Zoals menigeen is gemanipuleerd blijkt onze rechtstaat failliet te zijn.
Wil Nu zal niet weg kijken zoals binnen het old boys network gebeurt zijnde justitie en politiek.