Regeerakkoord puur zakelijk, weinig menselijk  en vol met allerlei misleidingen.

 

Het akkoord wat gesloten is, is nog vlees nog vis. Wanneer mensen in de spiegel zouden kijken van welke partij dan ook binnen de coalitie, zou men de conclusie moeten trekken: “Dit is het meest ongeloofwaardige kabinet van na de tweede wereldoorlog.”

 

De dag na de verkiezingen maakte ik een voorspelling, blijkens het ontstane akkoord zitten wij op het goede spoor.
Veel wordt er vooruit geschoven als het te moeilijk wordt en het om principes gaat, zoals de discussie over voltooid leven , het belangrijkste punt voor de Christen Unie.
Met een warrige verdediging wordt het vooruitgeschoven. Eerst wil men gaan onderzoeken om hoeveel mensen het gaat en dan zien wij wel verder.

Het doel van het kabinet zo staat in het akkoord, een sterk land nog beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. We investeren in ieders kansen en versterken het collectief.
En juist dit zijn pure leugens. Met de BTW verhoging en het rekening rijden voor vrachtwagens zal alles duurder gaan worden.

Geloof mij dat met het rekeningrijden vele producten duurder zullen worden. Dit zal vrees ik doorberekend gaan worden aan de consument, die producten in b.v. de winkel koopt. Daarboven op de BTW verhoging van 3% en het is kassa.
Ook de kosten op aardgas die per gezin gemiddeld 150 à 200 euro per jaar zullen bedragen zullen vooral de minima gaan voelen.
Dat de inkomsten belasting omlaag gaat wordt het inderdaad gecompenseerd voor de middengroepen, maar ook dan zal het veelal broekzak vestzak zijn.

De bijstandsgerechtigden, chronisch zieken zijn  het meest de dupe van dit asociale beleid.
Nu al staat vast dat gemiddelde boodschappen 20 euro per maand duurder zullen worden en dan heb ik het nog niet over b.v. medicijnen, die niet door de verzekering worden betaald.

Aan het oneerlijke rechtssysteem wordt niets gedaan, men blijf af van een discussie rond artikel 120 van de grondwet en artikel 162 SV.

Men komt niet verder als te stellen, dat bestaande juridische procedures  complex zijn en voldoen niet altijd aan het oplossen van alledaagse problemen van burgers. Maatschappelijk effectieve rechtspraak vereist innovatieve wetgeving die ruimte biedt aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven. Hiervoor komt wetgeving die experimenten mogelijk maakt. Er komen ook experimenten met buurtrechters die regelmatig in de buurt zitting hebben, een klein bedrag aan griffiekosten vergen, zich richten op juridisch eenvoudige zaken en bestaan uit (kanton)rechters die ook in de gewone rechtspraak werkzaam zijn of waren. De buurtrechters richten zich waar mogelijk op finale geschillenbeslechting.

Men denkt er niet bij na, dat met de huidige verharde samenleving en een niet eerlijke rechtspraak er het nodige mis kan gaan, of moeten er bunkers in wijken worden gebouwd?

Iets waar wij de huidige politiek aan zullen houden is het besluit, dat mensen die niet elektronisch  kunnen communiceren dat ook op een andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren. Vooral voor ouderen is dit een prettig besluit. Wij zijn benieuwd of b.v. Gemeentes en de Belastingdienst zich er aan zullen houden.

Bij een zeer groot deel van mensen die WMO-Zorg ontvangen, raakt het eigen risico in de ZVW vol. Om deze stapeling van eigen betalingen tegen te gaan, komt er een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de WMO-Voorzieningen. Doordat de eigen bijdragen niet langer afhankelijk zijn van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling, kunnen uitvoeringskosten en administratieve lasten fors omlaag.

Wij zijn zeer benieuwd naar de uitwerking en of op een andere wijze mensen toch worden benadeeld.

Doordat de werkdruk van wijkverpleegkundigen en hun team niet gaan profiteren van extra gelden zullen de problemen steeds verder gaan toenemen.

Het doorgezette beleid laat duidelijk zien, dat er niet bij nagedacht is, mensen te verplichten op oudere leeftijd zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. Op zich toe te juichen, maar dan moeten de voorzieningen wel op orde zijn. Met het sluiten van verzorgingshuizen plus de afbouw van de sociale woningbouw neemt de eenzaamheid steeds verder toe, zo ook zal het aantal zelfdodingen gaan toenemen. Dan is het natuurlijk prachtig zoals de Christen Unie denkt, maar het wegnemen van de dreiging lijkt mij veel belangrijker.

Het regeerakkoord biedt weinig hoop dat er bepaalde stappen zullen worden genomen. Men komt niet verder als de broodnodige gelden te investeren in de verpleeghuiszorg.
De rest mag het zelf gaan uitzoeken!

Een dooddoener opgetekend in het regeerakkoord is , dat er balans op de arbeidsmarkt moet zijn, wat ook zal betekenen , dat werkenden voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan hun dierbaren, bijvoorbeeld om zorgtaken te vervullen, dat zij de tijd en mogelijkheid krijgen om in zichzelf te blijven investeren om productief te kunnen blijven en dat doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd in goede gezondheid goed mogelijk is.

Om dan de AOW leeftijd blijven te verhogen is duidelijk in tegenspraak hiermee. De ervaring zal leren dat steeds meer ouderen, die boven de 65 moeten werken met allerlei klachten te maken zullen hebben. Met andere woorden zal zoals dikwijls gebeurt bezuinigd worden op in dit geval sociaal, maar aan de andere kant zullen de zorgkosten omhoog gaan. Dus een vicieuze cirkel, waarbij niet gedacht wordt aan het wel en wee van de burger.
Uiteindelijk heeft alles te maken met politieke keuzes. Met lagere gezondheidskosten, waar Wil Nu naar streeft, kan de AOW leeftijd eenvoudig weer terug naar 65 en er ook blijven!!

In het regeerakkoord staat dat een asielvergunning in eerste instantie voor drie jaar verleend wordt en niet langer voor vijf jaar. Daarna kan men in aanmerking komen voor een vergunning voor nog eens twee jaar. Wie na deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen nog steeds voldoet aan de eisen voor een vluchtelingenstatus krijgt een vergunning voor onbepaalde tijd.
Dit is een goede zaak, hierbij zal de rechtspraak moeten worden aangepast en zal er meer mankracht moeten komen. Mensen moeten  niet jaren in onzekerheid leven.

Belangrijk is wel dat er goede controle komt, waarbij in deze ook een eerlijke rechtspraak wordt gegarandeerd. In alles staat Wil Nu voor een hersteld evenwicht, waarbij nieuwkomers op de zelfde wijze worden behandeld als mensen die in de problemen komen en veel minder steun ontvangen als de asielzoeker. Daardoor wordt ook het haatzaaien door onze eigen overheid gecreëerd.

 

Arjan Gelder – Voorzitter en Oprichter Wil Nu: www.wilnu.nu .

 

12 oktober 2017. 

Verspreid zoveel mogelijk nu al de aankondiging van de Nationale Herdenking Zelfdoding op 23 september.

 Column 2-7-2017

De voorbereidingen voor de Nationale Herdenking Zelfdoding op 23 september zijn in volle gang. Dit wordt al weer de vierde keer, dat het gehouden wordt. In 2014 en 2015 voor het Paleis van Justitie in Den Haag en vorig jaar op de Dam in Amsterdam. Helaas was de keuze vorig jaar achteraf niet zo goed. Met duizenden toeristen en boodschappen doende mensen viel de herdenking in het niet en kreeg het niet de aandacht die het verdient.

 

Dit jaar bij het monument De Dokwerker aan het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam zijn de verwachtingen hoog gespannen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de beste plek is die je je maar kunt wensen. Zeker als wij het hebben over onrecht. Immers de herdenking rond de februari staking van 1941 heeft veel te maken met onrecht.

 

Dit onrecht voelen ook de honderden in ons land die jaarlijks zelf moord plegen na besluiten van onze overheid cq de rechtspraak.

 

Kijk nu reeds op onze website en de evenementenpagina op Facebook:

http://www.wilnu.nu/index.php/nat-herdenking-zelfdoding

https://www.facebook.com/pg/Wil-Nu-313002308885394/events/?ref=page_internal en laat nu reeds blijken dat u komt. Dit zal ook andere stimuleren.

 

Binnen onze verharde samenleving zal  volgens verwachting zelfdoding steeds vaker voorkomen. En juist hier verzetten wij ons tegen. Vandaag zagen wij de indrukwekkende Nationale Herdenking rond afschaffing van de Slavernij. Zij kijken daarbij naar het verleden. Eigenlijk zou onze herdenking veel belangrijker moeten zijn. Vele aspecten zullen langskomen, die leiden tot zelfdoding wat voorkomen zou kunnen worden.

Dan kun je denken aan: “Eenzaamheid, uituitzettingen, ouders  uithuisplaatsingen van kinderen, consequenties verliezen van banen zonder hulp instanties etc.”

 

Tijdens de herdenking zal evenals anderen jaren een rouwauto komen aanrijden met daarin een kist, die door dragers naar de herdenkingsplaats zal worden gedragen. Vervolgens zal het taptoesignaal worden gespeeld zoals:

https://www.youtube.com/watch?v=9aizioxZ8Do , waarna twee minuten stilte ter nagedachte van de honderden zelfdodingen het afgelopen jaar, die voorkomen hadden kunnen worden.

 

Waarna er bloemen kunnen worden gelegd. Hierna bestaat de mogelijkheid tot het doen van toespraken, mogelijk door nabestaanden en mensen die met dit vreselijk onderwerp ervaring hebben. U kunt zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De toespraken gebeuren d.m.v. een megafoon. Wanneer iemand ons de mogelijkheid tot een geluidsinstallatie aanbiedt houden wij ons aanbevolen. Ideeën zijn ook welkom. Laat het een indrukwekkende herdenking worden, waardoor er binnen onze samenleving uiteindelijk anders gedacht zal worden en wij een andere kant opgaan waardoor b.v. flexibiliteit in werk en wonen terug gedrongen zal worden. Ook dit brengt zelfdoding met al deze stres dichter bij. Kijk daarvoor op:

http://thefutureofwork.eu/?p=19

 

Het kan en het moet anders, op naar een rechtvaardig Nederland zonder b.v. dakloosheid waardoor b.v. zelfdoding terug gedrongen zal worden.

Laat 23 september een gedenkwaardige dag worden, deel deze boodschap zoveel mogelijk.

 

1 juli 2017.

Bestuur Wil Nu

 

Krijgt Wil Nu gelijk, dat er binnen ca een jaar weer verkiezingen komen?

 19-5-2017

Op 16 maart maakte ik duidelijk, dat vanuit de verkiezingsuitslag in feite iedere coalitie ongeloofwaardig is. Uiteindelijk lijkt het er op, dat wij een kabinetsformatie gaan krijgen, die lijkt op de kabinetsformatie in België 2010 / 2011:

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Regeringsformatie_Belgi%C3%AB_2010-2011

 

Wij konden van tevoren voorspellen, dat een kabinet met de VVD, CDA, D’66 en Groenlinks kansloos was.Na twee maanden kwam men daar achter en zat er niets
op in de kamer te debatteren, hoe nu verder. Daar had men ook in een paar uur achter kunnen komen.
Als kleine kleuters zaten de fractievoorzitters in de vergaderzaal lijkend op een klas uren te praten, maar om uiteindelijk niets te zeggen.
Kunnen wij deze mensen, die ons land moeten leiden nog serieus nemen? In feite was het een belediging voor de kiezer. In het belang van het land wordt niet gesproken!!

 

Gelet de verkiezingsuitslag en de moeilijke uitkomst zouden partijen in het belang van het land moeten bewegen. Net zoals het onaanvaardbaar is dat de PVV wordt uitgesloten is het een gospe zoals de SP zich opstelt zonder te willen onderhandelen.
Wanneer de SP haar kroonjuweel zou inbrengen: “Het Nationaal ZorgFonds” en men zou daar niet over willen praten, zou men een punt hebben. Maar zelfs nu men dit instrument niet wil gebruiken laat men een kans voor open doel liggen!

 

Duidelijk is dat partijen puur kijken vanuit eigen belang. Beter zou zijn, dat men deze onmogelijke situatie inziet en de kiezer opnieuw om haar mening vraagt.

Nu zullen wij wellicht niet verder komen als een minderheidskabinet van: “VVD , CDA en D’66”. Wat puur onstabiel zal zijn. Dus hoe je  het went of keert: “Gelijk nieuwe verkiezingen of uitstel van executie na een minderheidskabinet verkiezingen over ca een jaar.”

En wanneer er nieuwe verkiezingen komen hoopt onze beweging klaar te zijn en mee te gaan doen. Uiteindelijk kent Wil Nu als enige echte oplossingen w.o. werken aan een nieuw democratisch bestel, waarmee deze onzin valt te voorkomen en daarbij kunnen o.a. de zorgkosten met minimaal dertig miljard euro omlaag.

 

Wilt u dat er echt wat verandert, steun ons dan met minimaal € 12,00

wordt-lid

 

U kunt ook actief worden, wij zijn opzoek naar mensen die ook willen meewerken aan echte verandering, zowel bestuurders als kandidaat volksvertegenwoordigers, zo mogelijk doen wij ook mee met de komende Gemeenteraad verkiezingen.

vacatures

De tijd is rijp voor echte verandering. Het roer moet om!! Wij rekenen op u!

 

Bestuur Wil Nu.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Analyse verkiezingen en hoe nu verder?

Column 26-3-2017

15 maart had zo mooi kunnen zijn, een verkiezingsuitslag waar wij als land verder mee zouden kunnen. Het tegendeel is waar!! Nu de kruitdampen langzaam wegtrekken, kunnen wij maar één conclusie trekken en dat is dat ons land tot het bot is verscheurd, waar de complete politiek verantwoordelijk voor is, maar wat het grootste deel van de bevolking over zich heeft afgeroepen. Men zegt wel eens dat een land leiders krijgt wat men verdient.

Op 27 januari 2015 legde ik tijdens een demonstratie op het Malieveld de vinger op de zere plek:

https://www.youtube.com/watch?v=4oo_W5XNeeo

Ik kreeg daar veel applaus en dacht dat wij met Wil Nu de juiste richting opgingen. Waar zijn al die mensen gebleven, waar ik dacht steun van te krijgen? Juist daar ligt het probleem, mensen denken dat je met alleen maar schreeuwen en boos zijn wat kunt bereiken. Maar daar komt meer voor kijken.

Al ruim 10 jaar ben ik bezig met mijn missie uitmondend in de politieke beweging Wil Nu. Er is veel onderzoek gedaan en wij weten precies wat er fout zit in ons systeem en wat de oplossingen zijn. Via werkgroepen zijn de nodige ideeën ontwikkeld. Kijk maar eens op:

Programma

Dit alles vanuit de basis:

manifest

speerpunten

De puinhopen van de Nederlandse politiek

 

Helaas moet ik constateren dat de ondersteuning van onze beweging nog steeds te wensen overlaat. Teveel blijven mensen hangen binnen  Facebook en willen zo hun frustraties kwijt. Beter is echt de strijd aan te gaan en mee te gaan helpen onze beweging verder te ontwikkelen.

Wij hebben o.a. niet meegedaan met de verkiezingen, omdat wij zagen aankomen de verdere versplintering, wat tot niets zou leiden. Steeds wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Nieuwe partijen denken dat je binnen een paar maanden een partij uit de grond kunt stampen. Dat is een illusie, alleen wanneer je de beschikking hebt over een zak met geld maak je kans. Forum voor Democratie heeft het slim gespeeld, maar volgens verwachting zullen ze uiteindelijk tot de conclusie komen, dat je met alleen egogedrag het uiteindelijk niet redt.

Het moeilijkste is de juiste mensen om je heen te verzamelen. Helaas heb ik dit de afgelopen jaren moeten ervaren. Waar zijn de mensen die echt wat willen en niet weglopen wanneer het hen niet zint?
Zelf ben ik geen ego, wanneer er iemand van statuur is en wellicht een bekende Nederlander, mag hij of zij gelijk de leiding nemen. Het enige wat ik belangrijk vind is het beschermen van het Wil Nu gedachtegoed. Wat is daar mis mee?
Mensen vragen mij ook wel eens:”Waarom sluiten jullie zich niet aan bij een andere partij? Dit had b.v. ook gekund toen een partij als b.v. de Burger Partij werd opgericht. Laat ik daarover duidelijk zijn.
De afgelopen tien jaar heb ik samenwerkingsverbanden meegemaakt met steeds ruim tien beginnende partijen. Dat leek toen wat te worden, maar steeds na een aantal besprekingen ging het als een nachtkaars weer uit.Daar heb ik dan ook de conclusie uitgetrokken, dat wij principieel pas gaan samenwerken wanneer wij als blok de verkiezingen kunnen ingaan. Anders is het zonde van ieders tijd. Wij
volgen dan ook volledig ons eigen kompas.
Dit wil niet zeggen dat wij niet met anderen willen samenwerken, maar dan gaat het meer om maatschappelijke organisaties. Kijk daarvoor op:

samenwerkende-organisaties

De komende maanden zullen wij ons volledig gaan richten op de zorg en d.m.v. o.a. symposia  zoeken wij steun bij b.v. patiëntenverenigingen en dit alles vanuit de formules ontwikkeld door de Belgische Professor en micro bioloog Dirck van den Berghe.
Wanneer wij dit onder de aandacht kunnen brengen aan de Nederlandse samenleving en dit grootschalig gebruikt gaat worden zullen de zorgkosten met miljarden euro’s omlaag gaan.
In de voedingssupplementen zit alles wat wij momenteel in onze voeding tekort komen w.o. silicium. De professor heeft de juiste formules ontwikkeld na ruim twintig jaar wetenschappelijk onderzoek.
Wij zijn trots dat wij straks met hem kunnen gaan samenwerken en zo zijn missie mede kunnen gaan vertolken. Kijk op:
www.gen5.nl
Zo gauw de nieuwe website gereed is zullen wij ons op de verspreiding gaan richten.
Uiteindelijk zullen wij vanuit hier kijken hoe wij verder kunnen en zo ook onze andere idealen verwezenlijken, wat zal leiden tot een meer democratische en rechtvaardige samenleving.

Wilt u ons ondersteunen en/of actief worden, meldt u dan aan via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Arjan Gelder – Voorzitter Wil Nu.

Wanneer partijen geloofwaardig zijn komt er geen kabinet.

Column 16-3-2017

De uitslag van de verkiezingen maakt duidelijk dat het in feite onmogelijk wordt om een geloofwaardig kabinet te formeren.
Duidelijk is dat de burger een ander beleid wil doordat zowel VVD als PVDA zwaar zijn afgestraft.
Wanneer het wel gebeurt zal één van de partijen hetzelfde overkomen als wat de PVDA nu heeft meegemaakt.

Wanneer ik de mogelijke coalities overzie zal bij een combinatie van VVD, CDA, D’66 en CU de principes van voltooid leven normaal niet te overbruggen zijn zeker tussen D’66 en CU.
Wanneer de Christen Unie wordt ingeleverd door Groen Links zal deze partij veel van haar idealen moeten inleveren en zal ze uiteindelijk hetzelfde overkomen als de PVDA nu.

Wanneer er echt naar de kiezer geluisterd wordt zou er kabinet moeten komen centrum links met wel zes partijen. Maar dit is niet realistisch!
Duidelijk is dat met deze uitslag een normaal stabiel kabinet qua geloofwaardigheid onmogelijk is.
Meeste kans ligt dan ook op een minderheidskabinet van VVD, CDA, D’66 met gedoogsteun van andere partijen. Maar daarmee wordt de keus van de kiezer niet gehonoreerd.
Hopelijk worden partijen na verloop van tijd zo moedeloos, dat men opnieuw de kiezer om haar mening gaat vragen d.m.v. nieuwe verkiezingen.

Dit is de hoop van Wil Nu, vandaar beginnen wij vandaag al met de campagne richting  volgende verkiezingen.
Buiten de  partijen Denk en Forum voor Democratie hebben de andere 11 nieuwe partijen geen enkele zetel gehaald.
Denk zorgt voor verdeeldheid en Forum voor Democratie zal uiteindelijk niet in staat blijken voor echte veranderingen te zorgen. Te veel wordt er daar vanuit gedaan aan ego gedrag.
Wij willen dan ook alle 11 partijen die gericht zijn op echte verandering en geen resultaat hebben behaald oproepen zich achter Wil Nu te scharen.
Dit in de wetenschap dat je veelal maar één kans krijgt en je daarna steeds op achterstand begint. Een goed voorbeeld is Mens en Spirit, dat al een aantal keren heeft meegedaan nu samen met de Basisinkomen Partij.

Wil Nu staat voor echte verandering, mede is dit de reden dat wij niet mee gedaan hebben. Aan versnippering hebben wij niets. Alleen een sterke partij kan voor verandering zorgen. In het geval van Wil Nu is het gedachtegoed in ruim 10 jaar ontwikkeld. In een paar maanden kan je geen partij opzetten. Alles is onderbouwd en wij komen met echte oplossingen. Kijk daarvoor op ons programma:

http://www.wilnu.nu/index.php/programma

Wil Nu zal zich gaan inzetten om echt tot oplossingen te gaan komen, waarbij voor alsnog de zorg één van onze belangrijkste speerpunten zijn. Zeker nu wij weten hoe de zorg vele miljarden omlaag kan met andere keuzes, waar alle partijen tijdens de campagne voor hebben weggekeken. Ook de SP had groter kunnen worden wanneer ze naar ons geluisterd hadden.

Wilt u dat er echt wat gaat veranderen steun ons dan. Voor informatie kunt u contact opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Arjan Gelder – Voorzitter Wil Nu.

Gesproken woord tijdens benefiet ter nagedachtenis het overlijden van Bertus de Man.

Column 20-2-2017

Ik heb de eer gehad te mogen spreken tijdens de herdenking georganiseerd door vrienden van Bertus de Man die op 16 januari j.l. om het leven kwam na ingrijpen door de politie.
Uitgenodigd door zijn oom Lammert de Man heb ik het één en ander duidelijk gemaakt, wat er mis is binnen onze samenleving.

Het beste kan ik verwijzen naar:

Video deel 1

Video deel 2

 

Zoals bekend is het gedachtegoed van mijn politieke beweging Wil Nu in ruim 10 jaar ontwikkeld. Van 2009 tot 2011 gebeurden dit via de Partij Voor Gerechtigheid. Deze partij is in 2011 opgeheven. Zelf ben ik verder gegaan, wat geleid heeft tot de oprichting van Wil Nu.

Binnen de PVG waren er nauwe banden met de reizigers in de volksmond woonwagenbewoners.
In die tijd heb ik hun cultuur leren kennen en kan gerust stellen, dat velen een voorbeeld mogen nemen, hoe zij binnen hun omgeving leven. Saamhorigheid plus normen en waarden in opvoeding mag je diep respect voor hebben. Beleefdheid naar elkaar is een gegeven.
Dit bleek ook gisteren tijdens het indrukwekkende evenement waar geen onvertogen woord werd gehoord. Natuurlijk was er innerlijke boosheid. Maar mag dit? Men ziet zich als paria’s en voelt dit iedere dag.

Hun vrijgevochten leven wordt alleen niet door onze overheid geaccepteerd. Als je hen met rust laat is er niets aan de hand. Tijdens diverse bezoekjes heb ik dit mogen ervaren. Net zoals overal kan er wat gebeuren, wat het dag licht niet kan verdragen. Of het nu gaat om: “Marokkanen, Voetbalsupporters, reizigers of andere burgers”.
Een voorbeeld in deze: “Ik kwam in die tijd in Den Haag, waar op één kampje het nodige was gebeurd, gelijk werden de andere elf kampjes in het verdachte bankje geplaatst.”

Er bestaat geen wettelijk kader voor woonwagen bewoners. Tot 1969 bestond er de woonwagenwet, die afgeschaft is. Alles wordt aan gemeentes overgelaten, wat leidt tot een vorm van Russisch roulette. In sommige gemeentes gaat het prima, in anderen wordt op alles slakke zout gelegd en wordt men weggekeken wat leidt tot uitstervingsbeleid.

Alle culturen die van buiten komen worden veelal met open armen ontvangen. De komende verkiezingen laat dit blijken. Alleen een eigen cultuur wordt al decennia met de nek aangekeken. Zoals ik vaak laat blijken is het evenwicht volkomen zoek. Teveel wordt er over mensen gesproken zo ook de reizigers. Beter is met ze in een open dialoog te gaan.
Ik hoop dat mensen mijn oproep serieus nemen door zich bij Wil Nu aan te sluiten en te gaan vechten voor een betere en rechtvaardige samenleving. En dat er weer wettelijk kader ontstaat.
Bertus mag zoals vanuit de familie klinkt niet vergeten worden.

Familie bij benefietconcert voor overleden Bertus de Man

Wil Nu steekt de hand uit om in samenhorigheid te strijden dat de cultuur behouden wordt en bij calamiteiten er op normale wijze wordt opgetreden zonder buitensporig geweld. Criminaliteit moet je op de zelfde wijze te lijf gaan tegen een ieder of het nu: “Voetbal supporters, Marokkanen of woonwagenbewoners zijn” Maar niet wijzen voordat er überhaupt wat is gebeurd.

Ik ben zeer verheugd dat uit deze oneerlijke gebeurtenis er wat moois is ontstaan en dat is een samenwerking op het gebied van Gen5: www.gen5.nl

Één van de speerpunten van Wil Nu is onze gezondheidszorg. Wij zullen Gen5 zoveel mogelijk gaan verspreiden o.a. binnen patiëntenverenigingen, verpleeghuizen, maar ook verzekeringsmaatschappijen. Dit zal ook via symposia gaan gebeuren. En  laat nu een reiziger zijnde Lammert de Man de afgelopen jaren zijn nek hebben uitgestoken samen met professor Dirk van den Berghe. Met hen gaan wij de zorg beter en goedkoper maken.

Kijk verder onder de programma punten van Wil Nu:Programma

 

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423)

Op weg naar een bananenrepubliek.

 

Column 13-2-2017
Met de verkiezingen op 15 maart kunnen wij gerust stellen, dat ons land langzaam afglijdt naar een bananenrepubliek. In ondertaande video sprak ik mij luid en duidelijk uit:

Wil Nu 'Luid en duidelijk!'

Politici zijn meer bezig met zich zelf als met de kiezer waardoor zij gekozen moeten worden. Met echte oplossingen komt men niet, het is alleen maar populistisch gewauwel van links tot rechts. Zowel Rutte als Asscher willen indruk maken met pagina grote advertenties en daarbij denken dat wij allemaal dom zijn door niet in te zien, dat wij aan alle kanten worden beduveld.
In feite worden wij geregeerd door een aantal kleuters.
Dat Wilders met zijn PVV steeds meer ruimte krijgt hebben de andere partijen aan zich zelf te danken. Mensen hebben alleen niet in de gaten, dat Wilders de echte oplossingen uit de weg gaat. Sociaal heeft men steeds meegestemd met dit kabinet. Wanneer onze voorstellen zouden worden overgenomen zijnde de digitale toetsing zou de PVV door de mand vallen:

Hervorming van de democratie met echte controle

Van alles wordt er beloofd, de VVD heeft het over 2 miljard in de ouderen zorg, terwijl er eerst miljarden is bezuinigd en de andere de PVDA wil nu 8 miljard stoppen in allerlei dubieuze werkgelegenheidsplannen met onmogelijke verplichtingen voor ZZP-ers tot pensioensopbouw en arbeid ongeschiktheids verzekering. Met een onvoorwaardelijk basisinkomen is meer te bereiken. Ook hier weer meer bureaucratie. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de o zo succesvolle Partij van de Arbeid uit het verleden.

De VVD laat met haar plannen van lastenverlichting voor werkenden en het schrappen van het vakantiegeld voor bijstandgerechtenden de armoede toenemen aan de onderkant van de samenleving. Door verkorting van de WW is de armoede alleen maar toegenomen. Bescherming is niet het sterkste punt van de liberalen. Men vergeet dat het iedereen kan overkomen. Uit armoede komen zal steeds moeilijker worden!!

Denk is een gevaar voor ons land, nu blijkt dat ze gesteund worden vanuit Ankara en gemanipuleerd wordt met fake accounts op de sociale media. Het is onbegrijpelijk dat hier niet tegen op wordt getreden. Trouwens zou onze overheid zich veel drukker moeten maken rond alles wat er ongeoorloofd gebeurt op de Sociale Media. Burgers dienen veel meer beschermd te worden.

Liegen en bedriegen in de politiek blijkt beloond te worden, nu de grootste leugenaar oud staatssecretaris Fred Teeven een belangrijke positie binnen de Raad van State krijgt. Een leugentje meer of minder blijkt geen probleem te zijn.

Niemand durft de echte problemen te benoemen en dat is zoals ik al vele keren heb gesteld: “Het evenwicht in onze samenleving is volkomen zoek”. Onze overheid is verantwoordelijk voor de toename van het haat zaaien. Wanneer je b.v. weet dat een echtpaar met twee kinderen in een AZC als leefgeld 163 euro per week ontvangt en een echtpaar onder bewind € 40,-- plus 5euro per kind. Ook de duizenden daklozen die veelal alleen gebruikmaken van de nachtopvang worden in feite gediscrimineerd door asielzoekers, die vrij snel vaak na drie maanden een sociale woning mogen betrekken. Niemand in de kamer maakt zich hier druk over. Ook de nieuwe partijen met de nodige ego’s laten niets blijken.

Door de doorgeslagen decentralisaties is bij gemeentes boekhoudfraude toegenomen. Kijk daarvoor op: www.leoverhoef.nl . Tel daarbij op de 50,9 miljard euro verdampt geld bij het opheffen van het AOW Fonds in 2012, dan kunnen wij gerust stellen, dat ons land langzaam afglijdt naar een bananen republiek.

Wil Nu zal blijven volharden om de nodige steun te verwerven, hopelijk gaan mensen wakker worden en geven de Partij met de beste ideeën, ontwikkeld in ruim tien jaar een kans in de toekomst.
Onze beweging kijkt naar echte oplossingen, zo omarmen wij het nieuwe Nationale ZorgFonds aangejaagd door de SP. Maar daarmee zijn wij er  niet. Het moet goedkoper en beter. Plannen worden verder ontwikkeld in samenwerking met de Algemene Vereniging Medisch Verzekerden: www.avmv.nl .
Belangrijk is dat de reguliere en niet reguliere gezondheidszorg met elkaar zullen moeten gaan samenwerken.

Essentieel is dat er dan producten worden ontwikkeld, die het nodige teweeg kunnen brengen en in staat zijn voor oplossingen te zorgen als alternatief voor de farmaceutische industrie.

Het lijkt dat dit er aankomt. In deze verwijs ik u naar: http://gen5.nl

Met Gen5 zullen wij de komende maanden o.a. de huidige politiek plus verzekeringsmaatschappijen wakker gaan schudden. Met deze producten waarmee bewijsbaar op allerlei terreinen mensen in hun gezondheid geholpen kunnen worden zullen wij de strijd aangaan.
Dit zullen wij gaan doen via de opzet van de Wil Nu Academie. Voor informatie kunt u nu al contact met ons opnemen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Nieuwe partijen blijken te bestaan uit allerlei ego’s. Wil Nu kent echte oplossingen, maar binnen onze beweging zijn er geen ego’s die ideeën niet willen laten gebruiken door andere partijen. Het gaat er om dat oplossingen in het belang van ons land verder worden ontwikkeld. Wij hebben b.v. Forum Voor Democratie van Thierry Baudet benaderd over de digitale toetsing. Echter geen enkele reactie. Ook lijken nieuwe partijen nu al het contact met de samenleving verloren te hebben. Ik daag iedere partij uit kennis te nemen van onze voorstellen op diverse terreinen. Wanneer dit gebeurt en men gaat er mee aan de slag, dan hoeven wij in de toekomst niet nog meer puin te gaan ruimen, zoals ik in mijn boek heb neer geschreven en waar tot de dag van vandaag te weinig aandacht aan is geschonken:

De puinhopen van de Nederlandse politiek door Arjan Gelder

Ik kan gerust stellen dat ons mooie land dreigt langzaam naar de knoppen te gaan. Zoals het er nu voorstaat is het praktisch onmogelijk een stabiel kabinet na 15 maart te vormen, of wij worden weer aan alle kanten beduveld met een kabinet waar niet om gevraagd is. Beter dan nieuwe verkiezingen als vier jaar een kabinet van VVD en PVDA de laatste vier jaar. Het gaat om geloofwaardigheid.

Ik daag een ieder uit kennis te nemen van onze denkbeelden op:

Programma

U kunt reageren via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wil Nu heeft niet de kans gekregen mee te doen, zonder voldoende steun is dit onmogelijk en wij willen ook alleen maar mee doen als het kan leiden tot echte verandering. Niet voor niets is onze naam zo gevormd: “Wil Nu staat voor verandering en wij zijn het geleuter in Den Haag meer als zat!”. Helaas zal dit niet gaan veranderen na de komen de verkiezingen.

 

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423) – Voorzitter Wil Nu.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Onze samenleving laat kansen liggen!!

Column 3-12-2016

Vorige week hebben wij besloten niet mee te doen met de komende Tweede Kamer verkiezingen.
Daar zijn honderden reacties op gekomen. En duidelijk kun je er maar één conclusie uit trekken: “Mosterd na de maaltijd!”
Duidelijk heb ik de bevestiging gekregen, dat ons land snakt naar echte verandering.
Tijdens het lijsttrekkers debat van de PVDA stuurde ik naar hen het onderstaande bericht:

“Het is tijd voor verandering. Met echt nieuwe politiek, wat ons niet beduvelt. De nieuwe one issue partijen zullen ook niet brengen wat ons land nodig heeft. De PVDA met Lodewijk of Diederik zal geen verschil maken.
Jammer dat Wil Nu wat echte oplossingen kent en de vinger op de zere plek legt niet de kans krijgt om tot broodnodige verandering te komen, waar ons land naar snakt. En wel een echt democratisch, rechtvaardig en transparant Nederland plus een eerlijke rechtspraak. Waar wij trots op mogen zijn.

 

Voor echt nieuwe politiek steunt u Wil Nu: www.wilnu.nu

In 2018 nieuwe kansen om van onderaf in de gemeente het socialer en democratischer te maken met o.a. digitale toetsing waar politici zich doorlopend dienen te verantwoorden.
Dan kan de kloof tussen de kiezer en gekozenen gedicht worden.
Wanneer u vindt dat er echt wat moet veranderen. Meldt u dan aan en kijk op: www.wilnu.nu

Voor informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een sterk Wil Nu met in haar gene verbinding kan echt bruggen slaan, iets waar de huidige partijen zo ook de nieuwkomers niet toe in staat zijn.
En dan gaat het niet om mooie woorden, maar daden. De afgelopen jaren is dat wel duidelijk geworden.
Ook in uw gemeente kan er verandering optreden, meldt u aan en wordt actief

 

Arjan Gelder: Voorzitter en Oprichter Wil Nu.

Het land van Russisch roulette binnen de vrijheid van meningsuiting.

column 19-11-2016

 

Bij zowel de rechtspraak zo ook organisaties binnen o.a. de sportwereld en andere instanties is de vrijheid van meningsuiting steeds meer ondoorgrondelijk.
Het proces rond Geert Wilders heeft dit weer eens duidelijk gemaakt. In een vrij land moet je eenvoudig alles kunnen zeggen, tenminste als geweld niet wordt gepropageerd en mensen zich in het woord niet zouden kunnen verdedigen.

Maar wanneer dit alles niet wordt getolereerd wat nu aan de orde is mag er geen verschil in benadering bestaan en juist dat zien wij steeds meer gebeuren.
Onze premier zo ook de leiders van de PVDA mogen in feite alles zeggen van pleur op als wanneer het je niet bevalt, ga dan weg.

Terwijl Wilders  een strafeis krijgt van € 5000,-- , maar de journalist Micha Kat na belediging van de grote man bij de NOS acht jaar gevangenisstraf en de klokkenluider Nico van de Ham die wij al geruime tijd ondersteunen wordt opgescheept met € 12.000,-- plus uiteindelijk zijn huis wordt uitgezet.
Dan vraag je je af wat het verschil is tussen Wilders die een bevolkingsgroep zou hebben beledigd en van den Ham die het personeel van een  woningcoöperatie beledigd heeft, wat zaken heeft nagelaten waardoor zelfs iemand invalide is geraakt.

Daarbij verwijs ik u naar onderstaande video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=lVPTkn_J1wI  en https://www.youtube.com/watch?v=_QwPkMc9WW8

Wil Nu heeft breed onderzoek gedaan w.o. richting de brandweer, waarbij vast is komen te staan dat Nico de waarheid spreekt. En wanneer je de waarheid spreekt mag in feite alles binnen een echte rechtstaat gezegd worden, tenminste wanneer je geen geweld uitlokt. En dat heeft Nico tot de dag van vandaag niet gedaan.

Dat de coöperatie de opstelling van Nico niet welgevallig is moge duidelijk zijn. Men had ook de genen die gefaald hebben bij de brandstichtingen kunnen aanspreken. Dan was er veel voorkomen geweest en had Nico nog in zijn woning gezeten.

Dat Nico zijn blog  is gaan schrijven mag duidelijk gezien worden als uitlokking. Immers men heeft nooit gereageerd op de beschuldigingen die Nico uitte. Er bestaat ook een gezegde: “Wie zwijgt stemt toe!”
Vanaf zijn woninguitzetting zet Nico zich belangeloos in voor anderen door bloot te leggen hoe krom onze rechtspraak is. Een aantal video’s op zijn blog spreken boekdelen zo o.a. :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Rd-SAGsMz8w

Minister Blok maakte daar zelf duidelijk dat het niet kan wat Nico is overkomen.
Maar toch gebeurt het!! Als enige beweging willen wij dat het anders kan en moet, om tot een eerlijke rechtspraak te komen:

Op weg naar een eerlijke rechtspraak (Wilnu programma)

Dat men zoekende is wat wel mag en niet, is ook weer duidelijk geworden uit de veroordeling van coach John van de Bron van AZ. In emotie riep hij naar de scheidsrechter: “Scheiterd”. Het koste hem een wedstrijd schorsing. Ook hier buiten alle proporties, een waarschuwing was voldoende geweest.
Helaas doet Wil Nu zoals eerder aangekondigd niet mee met de komende verkiezingen. Op zich is dit jammer gelet het bovenstaande waar onze beweging duidelijke uitgangspunten in kent met het herstellen van het evenwicht o.a. verwoord in ons programma:

Wilnu programma

Wil Nu zal zich blijven inzetten voor een: “Democratische en Rechtvaardige Samenleving”. Vanaf nu zal dit gebeuren richting de Gemeente Raad verkiezingen in 2018.

Wanneer u in uw gemeente iets wilt betekenen meldt u dan bij ons aan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Natuurlijk zullen wij ook buiten parlementair bezig blijven en zo mogelijk oplossingen aandragen. In de toekomst zullen wij zeker een nieuwe poging wagen. Echter dat zal van u afhangen wanneer mensen gaan inzien, dat onze beweging met echte oplossingen komt.

 

Arjan Gelder: Oprichter en Voorzitter Wil Nu: www.wilnu.nu

Facebook en Twitter ziekte staan noodzakelijke veranderingen in de weg.

Column 23-10-2016

Duizenden mensen zitten op Facebook en Twitter, om hun ongenoegen te spuien over de samenleving die steeds meer verrot wordt.
De ene discussie is nog heftiger als de andere. Maar of dit tot resultaat leidt mag minimaal betwijfeld worden. Hoe je het wendt of keert, het kost alleen maar tijd. Kun je daadwerkelijk wat bereiken, om de onzin in de huidige politiek te doen stoppen?

De mensen die nu op Facebook en Twitter zitten gingen vroeger naar het Malieveld in Den Haag of het Museumplein in Amsterdam. Nu je zo kunt communiceren via de sociale media komen mensen amper vanuit hun luie stoel achter de computer of laptop. En zie je hooguit een paar duizend mensen bij een belangrijke demonstratie. Daardoor zullen demonstraties ook niet tot enig resultaat leiden.
De huidige politiek is dan ook Oost Indisch doof, men luistert niet naar die paar duizend demonstranten of mensen die ziekelijk op de bank zitten denkend dat hun boodschap tot resultaat leidt.
Men luistert alleen naar hun eigen hobbyclubs zoals het CBS.

De sociale media zou pas resultaat hebben wanneer mensen b.v. zich vanuit de diverse facebook groepen zich zouden verenigen binnen een nieuwe politieke beweging zoals Wil Nu.
Onze beweging is ook actief binnen Facebook:

https://www.facebook.com/Wil-Nu-313002308885394/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/259526420826351/?fref=ts

Alleen is niet het doel om te komen tot eindeloze discussies, maar om vanuit hieruit te werken aan oplossingen, die vertaald worden binnen de opzet van ons programma:

http://www.wilnu.nu/index.php/programma

 

Uiteindelijk dagen wij iedereen uit die nu bezig is via Facebook en Twitter ideeën in te brengen binnen onze beweging, om zo te werken aan echte oplossingen.
Alleen in politiek Den Haag kan je wat veranderen. Het andere is allemaal een illusie! Of het draait uit op anarchisme wat leidt tot een burgeroorlog.
Wil je meer weten neem dan kennis van mijn boek: “De puinhopen van de Nederlandse politiek”

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6776

 

Mijn advies is: “Sluit je aan bij Wil Nu en wordt lid, laten wij samenwerken om te komen tot een land waar wij trots op mogen zijn”

www.wilnu.nu

 

Wil Nu weet als enige de kloof te dichten tussen de kiezer en de gekozene.

Column 8-10-2016

Alle politieke partijen zijn momenteel bezig met het programma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.
Nu reeds ziet het er naar uit dat beloftes worden gedaan die men uiteindelijk niet zal waarmaken.

Dit alles valt terug te voeren naar ons failliete politieke bestel, waarbij de burger één maal per vier jaar mag stemmen en verder de mond moet dicht houden. Men gaat er vanuit dat de kiezer de partij waar men op heeft gestemd een volledig mandaat heeft gegeven.
Dit gevoel wordt o.a. onderschreven door Maurice de Hond, die in “De Wereld Draait Door” duidelijk maakte dat dit een totaal verkeerde gedachte is en dat de burger veel meer invloed zou moeten hebben. Ook hij zal zoals het er nu voorstaat niet meer gaan stemmen.

De zelfde Maurice de Hond heeft in 2002 een nota geschreven over democratisering uitmondend in bindende referenda naar Zwitser model.
Nu weten wij allemaal dat dit alleen mogelijk is wanneer de grondwet wordt aangepast, tot die tijd zullen wij het moeten doen met raadgevende referenda, die door de huidige politiek met bepaalde drempels bemoeilijkt worden.
Je moet uiteindelijk 300.000 handtekeningen hebben, dan pas wordt er wat mee gedaan. En uiteindelijk kan de uitkomst terzijde worden gelegd, zoals blijkt uit het Oekraïne referendum.
De partij van Thierry Baudet, Democratisch Forum denkt dat een bindend referendum eenvoudig valt te verwezenlijken. Maar wanneer ik hem duidelijk maak dat het anders kan reageert hij zoals vele ego’s niet.

Maar wordt hiermee de kloof tussen de kiezer en de gekozene gedicht? Ik zeg daarbij volmondig nee!! De burger wil weten wat er met zijn of haar stem wordt gedaan en dat men niet voorgelogen wordt. Nu worden tijdens de debatten voor de verkiezingen burgers misleid met allerlei toezeggingen die men niet nakomt. Partijen speculeren dat aan het eind van de vier jaar burgers zijn vergeten wat er met hun of haar stem is gebeurd.

Wil Nu kent als enige de oplossing en dat is: “De Digitale Toetsing”, waarbij burgers d.m.v. hun DigiD code hun mening kunnen verkondigen.
Technisch is het mogelijk dat er schermen in de kamer worden opgehangen, waarmee politici desnoods kunnen inzien hoe hun achterban denkt.
Maar bovenal zullen de volksvertegenwoordigers continue zich moeten verantwoorden en dan weet de kiezer aan het eind van de vier jaar precies hoe de partij op wie men denkt te gaan stemmen heeft gefunctioneerd. En dan kan men wel eens anders kan gaan denken, wanneer men zich heeft geconfronteerd na het inzien van het overzicht qua stemgedrag.

Hervorming van de democratie met echte controle

Tenslotte om het geheel rond te maken door de kiezer meer invloed te geven zou het vragenuurtje op dinsdag moeten bestaan uit burgers die onze ministers bevragen. Aan voorgekookte vragen door onze kamerleden die handenvol geld kosten hebben wij niets. Dit is alleen maar goed voor de eigen kijkcijfers. Laat de burger mee praten, deze is minder dom als men in Den Haag veelal denkt. Alleen Wil Nu wil serieus luisteren naar de burger.

Steun Wil Nu als u echt wilt, dat er wat verandert binnen onze ondemocratische samenleving.

 

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).

Voorzitter Wil Nu.