Via jurisprudentie kunnen burgers nu eisen dat naast een advocaat cq jurist minimaal drie mensen bij een hoorzitting het woord mogen voeren ter ondersteuning.

Plus dat de deur open blijft voor andere toehoorders.
De gemeente Almere heeft waarschijnlijk als eerste gemeente in Nederland gezorgd voor bepaalde transparantie. Daarvoor hulde!

Wanneer het ultimatum zoals door Arjan Gelder is gesteld, een oplossing binnen een week is gehaald, dan heeft deze hoorzitting zeker zin gehad. En kan dit als voorbeeld gaan gelden voor andere gemeentes.


27 augustus kan een keer punt zijn in beslotenheid zoals veel gemeentes opereren wanneer het om hoorzittingen gaat. Één van de kernpunten van Wil Nu is dan ook: "Transparantie".