Via jurisprudentie kunnen burgers nu eisen dat naast een advocaat cq jurist minimaal drie mensen bij een hoorzitting het woord mogen voeren ter ondersteuning.

Plus dat de deur open blijft voor andere toehoorders.
De gemeente Almere heeft waarschijnlijk als eerste gemeente in Nederland gezorgd voor bepaalde transparantie. Daarvoor hulde!

Wanneer het ultimatum zoals door Arjan Gelder is gesteld, een oplossing binnen een week is gehaald, dan heeft deze hoorzitting zeker zin gehad. En kan dit als voorbeeld gaan gelden voor andere gemeentes.


27 augustus kan een keer punt zijn in beslotenheid zoals veel gemeentes opereren wanneer het om hoorzittingen gaat. Één van de kernpunten van Wil Nu is dan ook: "Transparantie".

Claude Vermeulen die beduveld is door instanties w.o. Nationale Nederlanden vecht voor zijn recht.

Ranjana Zwijnenberg krijgt geen hulp, maar straf.

De rechter wetende dat Ranjana leeft van een daklozen uitkering had het eenvoudig kunnen laten bij een waarschuwing.
Maar ja, binnen onze boete cultuur geven wij Jan met de pet boetes zonder te kijken naar de omstandigheden en komen instanties weg bij het maken van fouten met: "Sorry" Voor Wil Nu moet deze manier van denken worden terug gedrongen.

Ranjana Zwijnenberg krijgt straf terwijl ze geholpen moet worden.

Instanties moeten schamen dat dit in ons z.g. beschaafd land kan voorvallen. Wij helpen gastvrij asielzoekers, maar onze eigen mensen laten wij in de kou staan. Gelijke monniken gelijke kappen. Het kan niet zo zijn dat asielzoekers binnen een jaar een woning krijgen en wij Nederlanders soms tien jaar op een woning mogen wachten. Urgentie krijg je bijna niet meer met de beperkte woningvoorraad die door de verkoop binnen woningcoöperaties wordt afgebouwd .Het is een schande dat een vrouw als Ranjana samen met haar vriend zo moet lijden!!

Wil Nu ondersteunt Claude Vermeulen in zijn strijd tegen UWV en Nationale Nederlanden.

Ranjana Zwijnenberg leeft al jaren van de lucht met dank aan UWV en Gemeente.

2015

Met volle vreugde kunnen wij mededelen dat Ranjana, nadat Wil Nu druk op deze zaak heeft uitgeoefend, met terugwerkende kracht haar uitkering krijgt!

Wil Nu ondersteunt het prachtige initiatief van Fusion World, om kinderen een betere toekomst te geven en zal hier nauw mee gaan samenwerken.