Ontwikkeling toekomst visie over Demografie.

15-01-2015

Een brede toekomstvisie hoe Nederland er uit komt te zien over 30 jaar ontbreekt. Geen enkele politieke partij komt met oplossingen. Wil Nu wil binnen haar op te zetten werkgroepen deze visie wel gaan ontwikkelen.Dan zou het onderstaande artikel best eens een basis kunnen gaan vormen. Doet u mee?


De fylosoof Marcel Messing legt de vinger op de zere plek.

30-12-2014

Lees meer...

Op 19 september organiseerden wij voor de tweede maal De Nationale Herdenking Zelfdoding.

Fusionworld heeft het antwoord voor kinderen in nood, maar wordt niet begrepen.

De oprichtster van Fusionworld cijfert zich volledig weg voor de kinderen in ons land. Met een geweldige drive waar je alleen maar respect voor mag hebben zet zij zich al jaren in, uiteindelijk is hier Fusionworld uit ontstaan.

Lees meer...